Projekty UE

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane “GWARANT” Eugeniusz Zieliński zrealizowało projekt w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Instalacyjno – Budowlanego „GWARANT” Eugeniusz Zieliński poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu”

Całkowita wartość projektu: 401 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 170 000,00 PLN

Okres realizacji: 2012 – 2014

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

igue